Marc Mombaerts vertelt voor wie zijn boek bedoeld is

By | December 3, 2017

Eigenlijk hebben we dit boek gemaakt vooriedereen die informatiebladen uitgeeft in de breedste zin van het woord.

Dat kunnen mensen zijn die in openbare besturenwerken, maar net zo goed mensen die in de social profit werken of in de profit sectoren maandelijks een personeelsblad moeten maken.

Kortom, iedereen die informatiebladen maakten voor mijn part zijn dat zelfs mensen van de scouts die af en toe een boekje willenmaken.

Het is een heel leesbaar boekje geworden.

Want we hebben het zo opgevat dat telkenséén aspect op een bladzijde behandeld wordt.

Een sprekend kopje, uitleg hoe je datmoet doen en ten slotte in het vet gedrukt een kort besluit om het nog eens samen tevatten.

En zo veel als mogelijk hebben we dat telkensgeïllustreerd met voorbeelden.

Voorbeelden uit de praktijk die tonen hoehet moet.

En af en toe – eerlijk gezegd – tonen hoe hetniet moet want uit slechte voorbeelden kan je ook dingen leren.

Op die manier is het boek een heel handiggebruiksinstrument.

Ook voor wie niet het vak gestudeerd heeftof geen professionele vormgever is.

Al was het maar om een vormgever te briefenen te kijken of die zijn werk goed gedaan heeft.

Of om zelf daar eens mee aan de slag te gaan.

En voor wie echt aan de slag wil gaan, besluitenwe het boekje ook met een lexicon waarin vakjargon woorden voorkomen zodanig dat wanneer je ergensiets leest en je wil weten wat het precies betekent, je op een handige manier snel inhet juist hoofdstuk getrokken wordt.